måndag 17 oktober 2011

Bind aldrig, aldrig, aldrig......fast din hund i bilen!!!

Det fasansfulla har hänt igen, en hund har blivit fastbunden i bakdörren av sin husse, glömts bort, och brutalt släpats med efter bilen... :(((

Läs om det fasansfulla som hände här!

Det finns en lag som säger att det är förbjudet att binda fast hunden i bilen.


Så här säger Statens jordbruksverks föreskrifter om detta...
SJVFS 2008:5
Hundar får inte bindas vid motorfordon om inte en speciell uppbindningsanordning anbringas till fordonet. Uppbindningsanordningen skall vara utformad så att fordonet inte kan lämna platsen utan att anordningen först avlägsnats. Hundar får heller inte rastas eller tränas med hjälp av bil.
Låt detta få bli en lärpenning för oss alla, 
så att denna stackars hund inte har dött i onödan!!!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar